Nieuws Menu

Nieuws Zoeken

Zoek

Articles from Januari 2019

Tsjerkebier
Tsjerkebier In Easterwierum bruist het bier weer volop. Bier met een mienskipsmissy. Gezien de bierstijlen en de daarbij behorende namen bestaat het vermoeden dat de kerk hierin een rol speelt.  Brouwer van het Tsjerkebier is Sipke Dotinga. De geast Yn é flesse vertaald zich in de namen Alderling, Lichte Preek en Swiere Dûmny, bieren waarvan het echt genieten is. Overal in het Friese landschap zie je prachtige kerken, zichtbaar als bakens, en geeft verbondenheid aan de gemeenschap. De Missie van Tsjerkebier is het behouden en stimuleren van deze historische monumenten in het Friese l..